Beijing Ao Jia Li Hua (AceLeader) Consultants Beijing Education Agents

Address:Room 702, Tower ANorth Ring CenterNo.18 Yumin RoadXicheng District, Beijing, 100029, China

Fax:86 10 8225 0699

Ph:+86 10 8225 0166

Contact Email: jennymei@vip.sina.com

Principal Agent:Mei Han

Qualified Counsellors at Beijing Ao Jia Li Hua (AceLeader) Consultants Co Beijing

 

Mei Han

QEAC B010

Open uri.1461

Weiwei Li

QEAC B009

5 total views, 2 views today